Współpraca naukowa

Co możemy zaoferować

Fundamentami naszej działalności są: diagnostyka, projekty badawczo-rozwojowe oraz biobankowanie. Zapewniamy najwyższą jakość badań oraz nowoczesne zaplecze.

Nasz zespół tworzą doświadczeni lekarze – specjaliści patomorfolodzy, diagności laboratoryjni – specjaliści laboratoryjnej genetyki medycznej oraz biotechnolodzy. Doświadczenie zdobywali w renomowanych krajowych oraz zagranicznych ośrodkach, w trakcie pracy diagnostycznej, naukowej oraz przy realizacji badań klinicznych.

Gdzie działamy?

Uczestniczymy w projektach naukowych wykorzystując techniki biologii molekularnej, immunohistochemii oraz morfometrii i analizy obrazu mikroskopowego. Realizujemy badania własne oraz na zlecenie i we współpracy z instytutami naukowymi. Współpracujemy z jednostkami akademickimi, firmami biotechnologicznymi, farmaceutycznymi oraz start-upami.

Ostatnie projekty

Współpraca z Vitassay

Projekt polegał na badaniu porównawczym walidowanych kitów Vitassay qPCR do jakościowego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 z próbek z nosogardzieli poprzez porównanie ich czułości i specyficzności względem metody referencyjnej.

Współpraca z Genomtec S.A

Badania polegały na porównaniu skuteczności wykrywania wirusa SARS-CoV-2 bezpośrednio w próbkach śliny z użyciem technologii RT-LAMP względem standardowej procedury diagnostycznej Real-Time RT-PCR. Poszerzenie badań nad innowacyjnym produktem umożliwia rozwój sieci dystrybucji produktu Genomtec® na międzynarodowych rynkach.

Współpraca z Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

W międzynarodowym badaniu CRIT-CoV-U “Prospective validation of a urine test for the early and accurate prognosis of critical complications in patients with SARS-CoV-2 infection”. Badanie dotyczyło walidacji testu opartego na wykrywaniu zmian w proteomie w moczu u osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Efektem pracy jest publikacja w LANCET Digital Health:  https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(22)00150-9/fulltext

Współpraca z Wrocławskim Centrum Akademickim

Projekt pt. „Wdrożenie dodatkowego etapu kontroli jakości materiału genetycznego do badań molekularnych w celu wyłonienia błędu przedlaboratoryjnego”, realizowany w ramach programu partnerstwa naukowo-biznesowego „MOZART”, będący przedmiotem współpracy firmy Cellgen oraz dr Aleksandry Kuzan z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wstępne wyniki projektu zaprezentowano podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów.  Ponadto dr Łukasz Fuławka oraz dr Aleksandra Kuzan podzielili się doświadczeniami podczas webinaru dotyczącyego programu MOZART, organizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

Współpraca z Politechniką Wrocławską

Cellgen współpracuje z  naukowcami z Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu „Ocena indeksu proliferacyjnego w raku piersi z wykorzystaniem metod komputerowej analizy obrazu”. Kierownikiem projektu jest dr n. med. Łukasz Fuławka. Efektem współpracy jest publikacja w Scientific Reports (grupa Nature)https://www.nature.com/articles/s41598-022-06555-3 

Współpraca z Regionalnym Centrum Naukowo-Techologicznym

Cellgen oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu podpisały porozumienie o współpracy, która zakłada wzajemne wsparcie obu jednostek w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Współpraca z Instytutem Chemii Bioorganicznej

Centrum Patologii Molekularnej Cellgen podpisało umowę o współpracy naukowej z Instytututem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,  w ramach projektu „Analiza zmienności genetycznej i rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 w Polsce przy wykorzystaniu sekwencjonowania nowej generacji”. Celem projektu jest zbadanie różnic w profilu genetycznym wirusa pochodzącego z różnych regionów Polski.

Aktualności

Publikacja w Biomedicines

Publikacja w Biomedicines

Zespół Cellgen kończy rok z kolejną publikacją dotyczącą dostępnych testów na SARS-CoV2 czasopiśmie Biomedicines, Impact Factor 4.757: "Molecular Diagnostic Tools against SARS-CoV-2 in Poland in 2022". LINK DO PUBLIKACJI

XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów

XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów

W dniach 13-15.10.2022 r. w Poznaniu odbył się XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, podczas którego nasz Zespół zaprezentował plakat The assay for analysis of housekeeping genes expression – the reliable evaluation method of RNA quality with potential...

Publikacja w The LANCET Digital Health!

Publikacja w The LANCET Digital Health!

Publikacja „Predictive performance and clinical application of COV50, a urinary proteomic biomarker in early COVID-19 infection: a prospective multicentre cohort study”, współautorstwa lek. Łukasza Fuławki jest zwieńczeniem pierwszego na świecie prospektywnego badania...

Cellgen członkiem Koalicja AI w zdrowiu.

Cellgen członkiem Koalicja AI w zdrowiu.

“Cellgen jest specjalistycznym ośrodkiem skupiającym specjalistów z zakresu biologii molekularnej, patomorfologii oraz komputerowej analizy obrazu mikroskopowego. Posiadamy stale rozbudowujący się Biobank, którego zasoby (materiał biologiczny, dane kliniczne oraz...