Biobankowanie

Współczesna medycyna coraz szybciej i intensywniej się rozwija. Dziś możliwe jest leczenie wielu schorzeń, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu uznawane były za nieuleczalne. Istnieje też sporo chorób, których lekarze nadal nie są w stanie wyleczyć, ale dzięki swojej wiedzy mogą znacznie poprawić komfort życia osoby dotkniętej danym schorzeniem. Niestety największym problemem w prowadzeniu badań naukowych jest dostęp do materiału, na którym naukowcy mogliby pracować.

 

Polska Sieć Biobanków

Cellgen od jest członkiem Polskiej Sieci Biobanków (http://bbmri.pl/pl), opartej na Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) https://www.bbmri-eric.eu/

Dysponujemy materiałem genetycznym oraz tkankami przeznaczonymi do wykorzystania w badaniach naukowych, które mają na celu rozszerzenie wiedzy na temat danej jednostki chorobowej oraz opracowywania testów diagnostycznych. Posiadamy około 90 000 zbiobankowanych próbek oraz ponad 2 000 zdigitalizowanych obrazów histopatologicznych.

Posiadamy zaplecze do przechowywania materiału biologicznego w odpowiednich warunkach podlegających ciągłemu monitoringowi. Działamy według  międzynarodowych standardów i wytycznych dotyczących gromadzenia materiału biologicznego, a także bezpieczeństwa danych osobowych.

W celu dalszego rozwoju medycyny oraz jeszcze wyższego komfortu życia przyszłych pokoleń zrodziła się idea biobankowania. Biobank to repozytorium materiału biologicznego, pobieranego od zdrowych i chorych ochotników. Biobankowanie wymaga świadomej zgody pacjenta na wykorzystanie jego materiału. Wyrażając zgodę Pacjent bezpośrednio przyczynia się do rozwoju nauk medycznych.

Biobank Wrocław – Centrum Patologii Molekularnej Cellgen

Biobankowaniem nazywa się gromadzenie, inaczej mówiąc archiwizowanie, materiału biologicznego, który pobiera się zarówno od osób zdrowych, jak i pacjentów cierpiących na dane schorzenia. Miejsce, w którym przechowuje się tego rodzaju próbki to tak zwany biobank. Wrocław jako duże miasto posiada swój własny biobank, który znaleźć można w placówce Cellgen. Materiał genetyczny gromadzony w biobankach wykorzystywany jest do badań naukowych przeprowadzanych w celu polepszenia diagnostyki i terapii wielu chorób. Zgromadzona w biobankach pula materiału genetycznego może w przyszłości posłużyć naukowcom między innymi do badań nad nowymi biomarkerami schorzeń rzadkich oraz chorób cywilizacyjnych. To z kolei przyczyni się do poprawy komfortu życia przyszłych pokoleń – może pomóc w produkcji nowych leków, szczepionek oraz rozwoju medycyny.

Biobank Cellgen we Wrocławiu

Zlokalizowany w naszej placówce biobank należy do Polskiej Sieci Biobanków, której działanie opiera się na założeniach Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium). W Biobanku Cellgen posiadamy około 90 000 zarchiwizowanych próbek biologicznych oraz ponad 2 000 zdigitalizowanych obrazów histopatologicznych.
W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania biobanku w Centrum Patologii Molekularnej Cellgen zapraszamy do kontaktu.