Biobankowanie

Polska Sieć Biobanków

Cellgen od jest członkiem Polskiej Sieci Biobanków (http://bbmri.pl/pl), opartej na Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) https://www.bbmri-eric.eu/

Dysponujemy materiałem genetycznym oraz tkankami przeznaczonymi do wykorzystania w badaniach naukowych, które mają na celu rozszerzenie wiedzy na temat danej jednostki chorobowej oraz opracowywania testów diagnostycznych. Posiadamy około 90 000 zbiobankowanych próbek oraz ponad 2 000 zdigitalizowanych obrazów histopatologicznych.

Posiadamy zaplecze do przechowywania materiału biologicznego w odpowiednich warunkach podlegających ciągłemu monitoringowi. Działamy według  międzynarodowych standardów i wytycznych dotyczących gromadzenia materiału biologicznego, a także bezpieczeństwa danych osobowych.