Cellgen członkiem Koalicja AI w zdrowiu.
“Cellgen jest specjalistycznym ośrodkiem skupiającym specjalistów z zakresu biologii molekularnej, patomorfologii oraz komputerowej analizy obrazu mikroskopowego. Posiadamy stale rozbudowujący się Biobank, którego zasoby (materiał biologiczny, dane kliniczne oraz zdigitalizowane obrazy histopatologiczne) są nieocenionym źródłem rozwoju współczesnych badań medycznych. Wykorzystywanie drzemiącego w nim potencjału możliwe jest dzięki narzędziom sztucznej inteligencji.
Rozumiejąc wyzwania i potrzeby medycyny oraz doceniając wartość współpracy, jesteśmy dumni, że możemy być częścią oraz wspierać działania Koalicja AI w zdrowiu”, podkreśla lek. Łukasz Fuławka, CEO Cellgen
Więcej informacji na stronie: www.aiwzdrowiu.pl