Centrum Patologii Molekularnej Cellgen podpisało umowę o współpracy naukowej z Instytututem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,  w ramach projektu „Analiza zmienności genetycznej i rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 w Polsce przy wykorzystaniu sekwencjonowania nowej generacji”. Celem projektu jest zbadanie różnic w profilu genetycznym wirusa pochodzącego z różnych regionów Polski.

W projekcie poza  ICHB PAN bierze udział 6 ośrodków z całej Polski. Cellgen jest jedyną placówką na Dolnym Śląsku zaangażowaną w projekt, dzięki czemu będziemy mieli możliwość poznania profilu genetycznego wirusa w naszym regionie.

Więcej informacji na stronie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN:
https://portal.ichb.pl/naukowcy-z-ichb-pan-badaja-zmiennosc-genetyczna-i-rozprzestrzenianie-sie-wirusa-sars-cov-2-w-polsce