O nas

Nasza Misja

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem we Wrocławiu zapewniającym cały zakres metod diagnostycznych w patologii, począwszy od histopatologii i cytologii po badania z wykorzystaniem technik molekularnych. Naszą specjalnością jest patologia ginekologiczna, a szczególnie rak szyjki macicy oraz jego profilaktyka.

W odpowiedzi na pandemię nasze działania skupiły się także na diagnostyce wirusa SARS-CoV-2.

Do fundamentów naszej działalności należą również prace badawczo-rozwojowe. Uczestniczymy w projektach badawczych oraz rozwijamy własne pomysły. Posługujemy się metodami biologii molekularnej, immunohistochemii, a także opieramy się na kompetencjach naszego zespołu w zakresie histopatologii i komputerowej analizy obrazu mikroskopowego.

Cellgen od 2018 roku należy do Polskiej Sieci Biobanków, opartej na Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

Zespół

dr n. med. Łukasz Fuławka

Lekarz specjalista patomorfolog, posiadający doświadczenie w zakresie patologii i diagnostyki molekularnej. Założyciel i lider Centrum Patologii Molekularnej Cellgen, gdzie prowadzi również projekty badawcze
w zakresie biologii molekularnej oraz analizy obrazu mikroskopowego
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

 

Sekretarz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów, członek Europejskiego Towarzystwa Patologów (w tym Grupy Roboczej Patologii Molekularnej) oraz Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. Doświadczenie zdobywał podczas rezydentury, a następnie pracy na stanowisku starszego asystenta w Dolnośląskim Centrum Onkologii, gdzie był inicjatorem oraz organizatorem pracowni biologii molekularnej. Doświadczenie dydaktyczne oraz naukowe zdobywał również jako wykładowca na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Autor publikacji oraz recenzent w renomowanych czasopismach naukowych.

dr n. biol. Łukasz Madej

Diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją z laboratoryjnej genetyki medycznej. W Cellgen pełni funkcję kierownika ds. diagnostyki molekularnej, w tym odpowiedzialny jest za rozwój i wdrażanie innowacyjnych metod z zakresu genetyki oraz biologii molekularnej.

 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze biologii i diagnostyki molekularnej, które zdobył w czasie pracy w renomowanym Zakładzie Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu k/Kielc, gdzie pełnił funkcję kierownika Działu Biobankowania i Badań Naukowych. Obecnie zatrudniony również w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych.

 

 

 

prof. Agnieszka Hałoń

Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, specjalista patomorfolog, kierownik Katedry Patologii Klinicznej i Doświadczalnej. W Cellgen pełni funkcję konsultanta naukowo-klinicznego, zaangażowanego w konsultacje trudnych przypadków klinicznych, a także uczestniczy w projektach badawczych z zakresu patologii klinicznej oraz analizy obrazu mikroskopowego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UMed we Wrocławiu, promotor oraz recenzent licznych przewodów doktorskich oraz habilitacyjnych. Ceniony
w kraju i za granicą ekspert w zakresie nefropatologii, uropatologii oraz hepatopatologii. Doświadczenie zdobywała m.in. w trakcie stażu w legendarnym Armed Forces Institute of Pathology w Waszyngtonie, pod kierownictwem jednego z najbardziej znanych patologów na świecie, prof. Markku Miettinenena. Autorka licznych publikacji oraz recenzent
w renomowanych czasopismach naukowych.

 

dr n. med. Aleksandra Kuzan

Doktor nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność biotechnologia medyczna. Współpracę z Cellgen rozpoczęła jako laureatka konkursu „Mozart” – Program Wsparcia Partnerstwa Sektora Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Działalności Gospodarczej finansowanego przez Miasto Wrocław, w ramach którego prowadzi projekt badawczy w zakresie diagnostyki molekularnej chorób infekcyjnych.

 

Adiunkt w Katedrze Biochemii i Immunochemii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała również
w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Ceniony dydaktyk, opiekun naukowy dwóch organizacji studenckich. Autorka licznych publikacji, recenzent oraz członek Editorial Board w renomowanych czasopismach naukowych. Laureatka konkursu „Miniatura-1” finansowanego przez NCN.

dr n. med. Paweł Gajdzis

Lekarz specjalista patomorfolog, adiunkt w Katedrze Patologii Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W Cellgen odpowiedzialny za diagnostykę cytologiczną i histopatologiczną tarczycy. Reprezentant Polskiego Towarzystwa Patologów w Europejskiej Federacji Towarzystw Cytologicznych (European Federation of Cytology Societies), Przewodniczący Komitetu Young EFCS, Wiceprzewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów

oraz Wiceprzewodniczący Sekcji Cytologii Klinicznej PTP.

Doświadczenie zdobywał m.in. z Instytucie Curie w Paryżu. Autor licznych publikacji oraz recenzent w renomowanych czasopismach naukowych, głównie o tematyce cytologicznej oraz patologii głowy i szyi. Współorganizator corocznej konferencji „Wrocławskie Dni Cytologiczne” oraz współorganizator Europejskiego Kongresu Cytologicznego w 2021 roku.