O NAS

Specjalistyczna placówka zajmująca się badaniami na poziomie biologii molekularnej, histopatologii, AI w zakresie analizy obrazu mikroskopowego. Fundamentami naszej działalności są: diagnostyka, B+R oraz biobank.

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem we Wrocławiu, i jak do tej pory jedynym prywatnym, zapewniającym cały zakres metod diagnostycznych w patologii, począwszy od histopatologii i cytologii po badania z wykorzystaniem technik molekularnych. Do niedawna naszą specjalnością była patologia ginekologiczna, a szczególnie rak szyjki macicy oraz jego profilaktyca, ze szczególnym naciskiem na diagnostykę wirusa HPV. W ostatnim czasie nasze działania skupiają się na diagnostyce SARS-CoV-2.

Działalność B+R jest drugim po diagnostyce fundamentem naszej działalności. Uczestniczymy w projektach badawczych oraz rozwijamy własne pomysły. Posługujemy się metodami biologii molekularnej, immunohistochemii, a także opieramy się na kompetencjach naszego zespołu w zakresie histopatologii i komputerowej analizy obrazu mikroskopowego.

Biobank Cellgen należy do Polskiej Sieci Biobanków, opartej na Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium). Posiadamy ok. 90 000 zbiobankowanych próbek oraz ponad 2 000 zdigitalizowanych obrazów histopatologicznych.

Sprzęt

Certyfikaty