Badania i rozwój

BIOLOGIA MOLEKULARNA:

 • opracowywanie i wykonywanie badań molekularnych dla projektów badawczych,
 • walidacja testów diagnostycznych.

IMMUNOHISTOCHEMIA:

 • opracowywanie protokołów immunohistochemicznych dla projektów naukowych,
 • ocena półilościowa natężenia ekspresji w oparciu o immunohistochemię,
 • ocena ilościowa z wykorzystaniem programów komputerowych do analizy obrazu mikroskopowego,
 • walidacja testów z wykorzystaniem przeciwciał do celów diagnostycznych.

BIOBANK:

 • dysponujemy materiałem genetycznym oraz tkankami przeznaczonymi na badania naukowe, które mają na celu rozszerzenie wiedzy na temat danej jednostki chorobowej oraz opracowywania testów diagnostycznych,
 • spełniamy wszelkie standardy dotyczące gromadzenia materiału biologicznego, a także bezpieczeństwa danych osobowych (zapewniamy anonimowość),
 • jesteśmy członkiem Polskiej Sieci Biobanków, opartej na Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium),
 • Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

MORFOMETRIA I ANALIZA OBRAZU MIKROSKOPOWEGO

 • opracowywanie algorytmów analizy obrazu mikroskopowego dla projektów naukowych,
 • morfometria tkanek i komórek.