BIOBANK


CZYM JEST BIOBANK?

Biobank jest miejscem, w którym gromadzony jest różnorodny materiał biologiczny,
w celu późniejszego wykorzystania go w badaniach naukowych.


DLACZEGO PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU JEST TAK WAŻNE?

Tworzenie nowych leków i testów diagnostycznych jest coraz większym wyzwaniem dla naukowców. Dostępność do większej liczby próbek przekłada się na wyższą jakość prowadzonych badań.

Wkład w naukę jest bardzo prosty – wystarczy podpisać zgodę przed pobraniem materiału
(lub przed zabiegiem, jeśli materiał jest przesyłany na badanie histopatologiczne).

Warto pamiętać, że wyrażenie zgody na biobankowanie nie sprawi, że materiał biologiczny zostanie pobrany w większej ilości.

Taka pomoc Pacjenta nie wymaga dodatkowego wysiłku i poświęcenia, a ewentualne wykorzystanie materiału jest anonimowe.


BEZPIECZEŃSTWO

Centrum Patologii Molekularnej Cellgen jest członkiem Polskiej Sieci Biobanków, opartej na Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC.

Oznacza to, że gromadzenie materiału, przechowywanie i przetwarzanie danych do celów naukowych odbywa się zgodnie z przepisami polskiego i europejskiego prawa oraz
najwyższymi standardami jakości.

Dodatkowo, do przeprowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem materiału biologicznego, konieczna jest zgoda
Komisji Bioetycznej.

DOBROWOLNOŚĆ

Nasi Pacjenci korzystają z wyjątkowej okazji
wspomagania rozwoju nauki.

Warunkiem wykonania każdego badania jest podpisanie przez Pacjenta Deklaracji Świadomej Zgody, w której dodatkowo umieściliśmy dobrowolną zgodę na biobankowanie.


ANONIMOWOŚĆ

Losy powierzonego
nam materiału są ściśle kontrolowane
przez instytucje zewnętrzne, dzięki czemu
nasi Pacjenci mogą zaangażować się w rozwój nauki bez żadnych obaw!

Próbka zostaje przez nas zakodowana,
w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

Przekazując materiał do
badań naukowych, zapewniamy
anonimowość – nie udostępniamy żadnych danych osobowych, a tym samym unikamy zagrożenia związanego
np. z „wyciekiem” danych.


Chcesz wykonać inne badanie ? Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą