Diagnostyka

HPV – diagnostyka molekularna:
 • HPV HR 14 DNA – wykrywanie (14 typów wysokiego ryzyka: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68),
 • HPV HR 14 DNA – wykrywanie (14 typów wysokiego ryzyka: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)
  + genotypowanie 16/18,
 • HPV HR 14 DNA – genotypowanie (14 typów wysokiego ryzyka: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68),
 • HPV 16/18 DNA – wykrywanie,
 • HPV 37 DNA – wykrywanie i genotypowanie (37 typów wysokiego i niskiego ryzyka:
  6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39, CP6108),
 • HPV mRNA (3 genotypy: 16, 18, 45),
 • CINtec PLUS,
 • pakiet cytologia fazy płynnej (LBC) + CINtec PLUS,
 • pakiet cytologia fazy płynnej (LBC) + HPV DNA.

Patologia ginekologiczna:
 • cytologia fazy płynnej (LBC),
 • CINtec PLUS,
 • pakiet LBC + CINtec PLUS,
 • pakiet LBC + HPV DNA,
 • cytologia ginekologiczna klasyczna,
 • badanie histopatologiczne,
 • konsultacje histopatologiczne,
 • immunohistochemia.

Patomorfologia:
 • ocena makroskopowa materiału pooperacyjnego,
 • badanie histopatologiczne materiału pooperacyjnego,
 • badanie histopatologiczne oligobiopsji,
 • badanie cytologiczne (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, cytologia złuszczeniowa, płyny z jam ciała),
 • cytologia ginekologiczna,
 • konsultacje histopatologiczne,
 • przeprowadzanie materiału do bloczków parafinowych i preparatów mikroskopowych,
 • archiwizacja bloczków i preparatów,
 • wykonywanie preparatów typu cell block,
 • barwienia specjalne i histochemiczne,
 • reakcje immunohistochemiczne, w tym double staining,
 • ocena półilościowa natężenia ekspresji w oparciu o immunohistochemię,
 • ocena ilościowa z wykorzystaniem programów komputerowych do analizy obrazu mikroskopowego.

 

Jesteśmy najlepsi

 • Wysokie kompetencje

  Nasze kompetencje oraz wyposażenie laboratorium wykorzystujemy nie tylko w diagnostyce nowotworów, ale również wykonujemy testy molekularne z zakresu zakażeń o etiologii bakteryjnej, grzybiczej oraz wirusowej.

 • Szybkość badania

  Jesteśmy w stanie zapewnić, jako jedyni, usługę door-to-door na terenie Wrocławia, polegającą na bezpłatnym odbiorze materiału oraz dostarczaniu wyników bezpośrednio do Państwa ośrodka.

 • Projekty badawcze

  Członkowie naszego zespołu prowadzą samodzielne projekty badawcze z zakresu histopatologii, analizy obrazu, biologii nowotworów oraz biologii molekularnej.

Biologia molekularna – terapia celowana nowotworów:
 • HER2 (amplifikacja) – rak piersi, ,
 • KRAS (mutacje w kodonach 12, 13, 61, 117, 146) – rak jelita grubego,
 • NRAS (mutacje w kodonach 12, 61, 117, 146) – rak jelita grubego,
 • BRAF (mutacja V600) – rak jelita grubego, czerniak
 • EGFR (mutacje w eksonach 18-21)- niedrobnokomórkowy rak płuca,
 • ALK (rearanżacja) – niedrobnokomórkowy rak płuca,
 • KIT (panel mutacji) – GIST (nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego),
 • PDGFR-α (panel mutacji) – GIST (nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego).

Biologia molekularna – choroby dziedziczne:
 • W OPRACOWANIU

Biologia molekularna – pozostałe badania:
 • badanie kariotypu,
 • badanie polimorfizmu DNA w sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa do celów prywatnych,
 • badanie polimorfizmu DNA w sprawie uznania dziecka w USC,
 • określenie płci płodu.

Chcesz wykonać inne badanie ? Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą